Geo Analysis


Solucions que donen suport a la presa de decisions de negoci aportant les dades analitzades la variable espacial, que permet la representació d'informació sobre un mapa.

Les solucions de Geo Analysis donen suport a les decisions de negoci aportant les dades analitzades la variable espacial, que permet la representació d'informació sobre un mapa i la integració amb dades de l'entorn (externes a la companyia): estadístiques de l'INE, dades del cadastre, informació de les Cambres de Comerç, etc. Aquestes solucions permeten determinar les zones amb més o menys impacte econòmic, canibalització, demanda, potencialitat, etc., Així com establir àrees d'influència al voltant d'un punt donat, per aprofundir en la seva anàlisi.