Social Analysis


Estudi de la repercussió de l'organització a Internet (xarxes socials, blogs, notícies, RSS...), estudi comparatiu respecte els competidors, avaluació del ROI de les accions realitzades a la xarxa, etc.

Les solucions de Social Analysis permeten a l'organització estudiar la seva repercussió a Internet a través del seguiment dels seus comptes a les xarxes socials, de les seves aportacions i mencions en blogs i webs de notícies, de les aparicions periòdiques en certs RSS, etc. Aquest estudi es completa amb tècniques d'intel·ligència competitiva, que permeten comparar la repercussió de l'organització amb la dels seus competidors i analitzar el sentiment generat a la xarxa, així com estudiar el comportament dels seguidors i el ROI associat a les accions realitzades a la xarxa.