Business Discovery


Les solucions de Business Discovery converteixen a l'usuari en protagonista, permetent a tots els empleats crear i compartir coneixement a mesura que sorgeixen noves necessitats d'informació, facilitant d'aquesta manera la presa de millors decisions en un entorn dinàmic i col·laboratiu. El coneixement arriba a tots els punts de l'organització, afavorint que els empleats puguin desenvolupar la seva feina d'una forma més ràpida i eficaç.