Business Intelligence


Els Quadres de Comandament, Reports, etc. són solucions que permeten obtenir de forma ràpida, intuïtiva i àgil, indicadors clau per analitzar el negoci a partir de les dades existents.

Les solucions de Business Intelligence (Quadres de Comandament, Reports, etc.) permeten obtenir, de forma ràpida, intuïtiva i àgil, indicadors clau per analitzar el negoci. Aquestes eines aporten la informació correcta a la persona adequada en el moment oportú, partint de la combinació de les dades emmagatzemades en els sistemes de l'empresa amb les dades del seu entorn (externs a ella).