Tecnologies

Business Intelligence

Els Quadres de Comandament, Reports, etc. són solucions que permeten obtenir de forma ràpida, intuïtiva i àgil, indicadors clau per analitzar el negoci a partir de les dades existents.

Business Discovery

Solucions que converteixen a l'usuari en protagonista, permetent a tots els empleats crear i compartir coneixement a mesura que sorgeixen noves necessitats d'informació.

Big Data

Solucions que permeten processar de forma ràpida grans volums de dades, provinents d'una gran varietat d'orígens, per obtenir coneixement rellevant.

Data Mining

Processos que permeten descobrir patrons de comportament i extreure relacions de dependència desconegudes a partir de grans volums de dades.

Social Analysis

Estudi de la repercussió de l'organització a Internet (xarxes socials, blogs, notícies, RSS...), estudi comparatiu respecte els competidors, avaluació del ROI de les accions realitzades a la xarxa...

Geo Analysis

Solucions que donen suport a la presa de decisions de negoci aportant a les dades analitzades la variable espacial, que permet la representació d'informació sobre un mapa.