Formació


Capacitació del client a nivell funcional, tècnic o tecnològic, mitjançant cursos específics adaptats al nivell i al temari requerits. El procés de transferència de coneixement es defineix tenint en compte l'estratègia del client, personalitzant el material didàctic, els recursos emprats, les tècniques d'avaluació i seguiment, etc.