Auditoria


Estudi inicial i/o periòdic de les solucions de Data Management de l'organització, per verificar el correcte funcionament de la implantació, tant a nivell funcional com tecnològic, amb el posterior lliurament del AuditBook amb el resultat de la mateixa.