Desenvolupament i implantació


La construcció d'un projecte de Data Management s'aborda des de l'anàlisi dels orígens de dades, la creació dels processos d'extracció i transformació d'aquestes dades, el disseny, la programació i la càrrega d'informació en el repositori de dades, la construcció de les mètriques i dels indicadors del quadre de comandament, de les alertes i del reporting de distribució automàtica, la formació tècnica i funcional sobre la solució desenvolupada i el desplegament operatiu del projecte en l'organització.