Anàlisi i assessorament


Estudi dels processos operatius i decisionals de l'empresa, per tal d'obtenir el coneixement del negoci necessari per a proposar la solució de Data Management que millor s'adapti a cada organització, reduint els costos de dedicació a la creació d'informes i millorant el temps de reacció en la presa de decisions estratègiques.