Serveis

Anàlisi i assessorament

Estudi dels processos operatius i decisionals de l'empresa, per tal d'obtenir el coneixement del negoci necessari per a proposar la solució de Data Management que millor s'adapti a cada organització.

Desenvolupament i implantació

Construcció d'un projecte de Data Management complet, des de l'anàlisi dels orígens de dades fins a la representació del coneixement, la formació corresponent i el desplegament en l'organització.

Auditoria

Estudi inicial i/o periòdic de les solucions de Data Management de l'organització, per a verificar el correcte funcionament de la implantació, tant a nivell funcional com tecnològic.

Suport i seguiment

Línia directa amb el consultor especialista, per a resoldre dubtes i millorar els desenvolupaments realitzats en el client, així com comunicació constant sobre les novetats relacionades amb aquest projecte.

Formació

Capacitació del client a nivell funcional, tècnic o tecnològic, mitjançant cursos específics adaptats al nivell i al temari requerits.

Desenvolupament d'aplicacions OEM

Creació d'una solució de Data Management incrustada, que aporta valor a un aplicatiu de gestió desenvolupat pel client.