Social Analytics


Solució que estudia conjuntament tota la informació generada a Internet, mitjançant indicadors transversals que comparen la reputació dels comptes propis i de la competència i que mesuren el Retorn de la Inversió de les accions realitzades.

Aquest producte recull tota la informació referent al client, als seus competidors i a les paraules clau definides existent en les principals Xarxes Socials del mercat, així com en pàginas web especialitzades, i proporciona tant resultats agregats a alt nivell, com un accés al detall de la informació de forma intuïtiva, robusta i flexible.

La solució permet focalitzar l'esforç en el negoci i no en la tecnologia, aportant des del primer dia informació fiable, en el moment just, a la persona adecuada.

Descarregar full de producte (PDF)