Government Analytics


Anàlisi de l'execució de pressupostos, que permet obtenir els principals indicadors de l'àrea econòmica d'una administració pública.

Estudi de l'execució de pressupostos, que permet obtenir els principals indicadors de l'àrea econòmica d'una administració pública.