Sales & Purchases Analytics


Anàlisi detallada de la informació relacionada amb les factures de vendes i compres de l'organització.

Anàlisi de la facturació de vendes i compres, que permet determinar quins productes, zones, comercials... són més rendibles, descobrir quins clients i quins proveïdors aporten més valor a l'organització, controlar la morositat, etc.