Productes

What About Technologies ha desenvolupat Starting Points de ràpida implantació que permeten aportar valor des del primer dia, oferint al client indicadors que s'ajusten en major o menor mesura als seus requeriments i que l'orienten a l'hora de demanar canvis.

Els projectes que arrenquen amb un Starting Point es basen en la parametrització dels indicadors a les particularitats de cada client, reduint d'aquesta manera la seva durada en un alt percentatge.

Human Resource Analytics

Anàlisi dels principals indicadors de l'àrea de Recursos Humans: evolució de costos, seguiment de la plantilla, control de l'absentisme...

Sales & Purchases Analytics

Anàlisi detallada de la informació relacionada amb les factures de vendes i compres de l'organització.

Financial Analytics

Anàlisi detallada de la informació recollida en els assentaments comptables de l'organització.

Government Analytics

Anàlisi de l'execució de pressupostos, que permet obtenir els principals indicadors de l'àrea econòmica d'una administració pública.

Social Analytics

Anàlisi de la repercussió de l'organització a les xarxes socials i estudi comparatiu respecte els competidors especificats.

Portal d'Ocupació

Anàlisi de totes les variables relacionades amb els col·lectius d'aturats i amb el nombre de contractes registrats en una zona (municipi, codi postal ...).