Companyia

What About Technologies és una consultora tecnològica especialitzada en Data Management.

La nostra missió és dotar les persones d'un entorn analític intuïtiu i fiable, que els aporti coneixement i els faciliti la presa de decisions, perquè focalitzin el seu temps en tasques de valor.

Realitzem projectes consistents a extreure automàticament la informació emmagatzemada en els aplicatius de gestió i completar-la amb les dades de l'entorn, per a presentar-la als usuaris, que poden explorar la situació de la seva organització de forma transparent, fàcil i eficient i prendre les decisions adequades a temps.

What About ofereix serveis de Business Intelligence, Business Discovery, Data Mining, Social Analysis, Big Data i Geo Analysis.

Comptem amb un equip multidisciplinar de professionals capacitats i certificats en les últimes versions de les tecnologies més actuals. L'experiència és vital, però What About Technologies basa el seu èxit en l'excel·lència professional i en el tracte personal amb els seus clients.

L'objectiu principal de What About Technologies és oferir excel·lència en els seus projectes per satisfer al màxim les expectatives dels seus clients. La satisfacció del client és la clau de l'èxit.

Per a assolir aquest objectiu, els consultors experts en diferents solucions de Data Management estudien cada cas per aportar al client la solució que millor s'adapti a les seves necessitats i requeriments.

La solució oferta al client ha de seguir les següents premisses clau:

  • Ha de permetre al client deixar de parlar de tecnologia, per parlar exclusivament de negoci (tècnica VS tecnologia). La tecnologia ha de ser un mitjà i no un fi en si mateix.
  • Ha de facilitar la presa de decisions encertades, aportant la informació necessària de forma intuïtiva a la persona adequada en el moment just.
  • Cal fixar com a objectiu el pas d'un Business Intelligence operacional (decisions a curt termini) a un Business Intelligence estratègic (decisions a llarg termini).
  • La seva implantació ha de ser ràpida i aportar informació de valor des del primer dia.
  • Ha d'aportar un bon Retorn de la Inversió al client (ROI).

Per a complir aquests objectius, l'equip de consultors de What About Technologies aporta els seus coneixements tècnics i funcionals per desenvolupar els projectes de la forma més eficient i robusta possible, basats en l'experiència:

  • En la selecció de la millor solució per a cada cas
  • En el disseny d'arquitectures tecnològiques òptimes per al maneig de les dades
  • En la selecció dels gràfics idonis per representar cada tipus d'informació

Els professionals de What About Technologies tenen les certificacions corresponents a l'última versió de les diferents eines de la cartera de la companyia, així com una experiència acumulada en més de 150 projectes de Business Intelligence i Business Discovery.

L'ús de la metodologia "METHOD", elaborada pels experts en gestió de projectes de What About Technologies, garanteix la qualitat del treball realitzat i facilita el posterior suport, mitjançant el lliurament, a la finalització del projecte, del ProjectBook que conté la documentació resultant de cadascuna de les seves etapes.

Descarregar presentació corporativa (PDF)

Novetats